Menu Đóng

Về chúng tôi

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư IR Việt Nam thành lập năm 2014 bởi các chuyên gia có tâm huyết và nhiều năm gắn bó với nghề tư vấn tài chính. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ những tri thức và kinh nghiệm của mình nhằm đóng góp cho thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển.

Với sứ mệnh trợ giúp cho các Doanh nghiệp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng tôi tư vấn giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp bao gồm: tái cấu trúc, mua bán sáp nhập, tư vấn các thủ tục xin cấp phép niêm yết phát hành trên thị trường chứng khoán, xây dựng và thực hiện các chiến lược về quan hệ nhà đầu tư (IR).