Menu Đóng

Chiến lược IR

IR (Investor Relations) Là hoạt động quản lý ở tầm chiến lược, chịu trách nhiệm kết hợp nguồn lực tài chính, truyền thông và tuân thủ luật chứng khoán để có thể “giao tiếp” hai chiều một cách hiệu quả nhất giữa Công ty với các Cổ đông, Cộng đồng tài chính và các Khu vực khác, góp phần làm cho chứng khoán của Công ty đạt được giá trị hợp lý – giảm chi phí vốn doanh nghiệp.

Chiến lược IR được xây dựng một cách bài bản và thực thi một cách chuuyên nghiệp sẽ giúp Doanh Nghiệp:

Chiến lược phản hồi và  sự hiểu biết về đối thủ
Thông tin phản hồi tâm lý nhà đầu tư có giá trị đối với quản lý cấp cao để thực hiện điều chỉnh chiến lược của công ty

Tăng số lượng các nhà phân tích và hỗ trợ tăng trưởng
Với sự tin tưởng của nhà đầu tư với danh tiếng từ tính minh bạch, quản trị doanh nghiệp tốt và công bố thông tin hợp lý nhờ IR – Công ty có thể tăng vốn tương lai một cách dễ dàng

Tăng tính thanh khoản của  cổ phiếu
Thông qua các việc thực hiện của các hoạt động IR tốt sẽ giúp mở rộng nhà đầu tư và các nhà phân tích từ đó giúp cổ phiếu công ty tăng sự thanh khoản một cách tự nhiên.

Ổn định giá cổ phiếu và giảm thiểu sự bất ngờ đối với NĐT
Cung cấp thông tin thường xuyên và công bằng sẽ không gây bất ngờ cho nhà đầu tư và sẽ giúp các nhà đầu tư không bán/mua khi thị trường hoảng loạn

Giảm thiểu khoảng cách giữa giá trị thị trường công ty (P) và giá trị nội tại (V), giảm chi phí vốn
Cung cấp thông tin chính xác cho các nhà phân tích và nhà đầu tư giúp tăng cường sự hiểu biết và giúp họ đánh giá, dự báo hiệu quả tài chính của công ty chính xác hơn.