Menu Đóng

Chiến dịch Quan hệ Nhà đầu tư – Phần VIII.

Chiến dịch Quan hệ Nhà đầu tư.

Phần VIII.

Bước thứ 6 trong giai đoạn Định hình.

Kiểm soát các bên có lợi ích liên quan.

Các bên có lợi ích liên quan được hiểu là các bên liên quan trong chuỗi cung ứng của Doanh nghiệp, bao gồm: nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, người tiêu dùng và các tổ chức-hội đoàn thể. Họ có thể tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị và tinh thần của doanh nghiệp, củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng Doanh nghiệp hoặc cũng có thể là căn nguyên cho sự sụt giảm giá trị của Doanh nghiệp trong bối cảnh ngày càng có nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn trong hoạt động quản trị và sản xuất của Doanh nghiệp.

Các bên có lợi ích lien quan sống và hoạt động cùng Doanh nghiệp, và mặc dù họ không có lợi ích trực tiếp từ việc gia tăng giá trị cổ phiếu của Doanh nghiệp ( trừ trường hợp đồng thời là cổ đông), những thông tin -nhận định về Doanh nghiệp xuất phát từ họ có góc độ khách quan hơn rất nhiều so với thông tin từ phía ban lãnh đạo Doanh nghiệp. Đối với những chuyên gia phân tích cấp cao và có kinh nghiệm lâu năm, đây là những nguồn thông tin quý giá trong quá trình đánh giá Doanh nghiệp.

Chính vì vậy, một chuyên viên IR cần phải hiểu được các đối tượng này. Cùng với giám đốc truyền thông của Doanh nghiệp, chuyên viên IR phải thiết lập được phương thức thông tin hai chiều, đơn giản với 2 mục tiêu chính: (1) thu thập ý kiến của họ và xây dựng mối quan hệ để họ sẵn sàng trở thành người làm chứng cho doanh nghiệp (cung cấp thông tin phản hồi cho bên thứ 3, một cách cảm tính có lợi cho Doanh nghiệp) và (2) kiểm soát thông tin, tránh để rò rỉ (một cách bị động- không trong kịch bản) ra ngoài công chúng.

Đối với các bên như nhà cung cấp và khách hàng, chuyên viên IR cần làm việc với các trưởng bộ phận đặc trách để nhanh chóng lọc qua các thông tin. Đối với nhân viên, IR nên thường xuyên tổ chức và theo dõi các buổi đối thoại giữa lãnh đạo và nhân viên, tương tự như cách tổ chức các sự kiện dành cho nhà đầu tư.

Trong thời đại các công cụ mạng xã hội hoạt động mạnh, việc tạo ra một hệ thống giám sát thông tin các bên liên quan là điều bắt buộc trong một chiến dịch Quan hệ Nhà đầu tư bài bản.

 

 

Liên hệ để nhận được tư vấn:

SĐT: 091.2154.176

Email: vanvu@irvietnam.vn