Menu Đóng

Chiến dịch Quan hệ nhà đầu tư – Phần V.

Giai đoạn đầu tiên – Định hình.

Bước thứ 3 trong giai đoạn Định hình.

Xác định “Nhóm Doanh nghiệp so sánh”.

Ở phần nội dung chia sẻ trước, chúng ta đã xác định được lý do vì sao cần xác định được nhóm các doanh nghiệp so sánh và cách thức sử dụng các doanh nghiệp so sánh trong chiến dịch quan hệ Nhà đầu tư để đạt mục tiêu tối đa hóa giá trị thị trường doanh nghiệp.

Tuy nhiên, có không ít các doanh nghiệp gặp phải khó khăn trong việc lựa chọn các doanh nghiệp so sánh do (1) các doanh nghiệp cùng ngành có hiệu quả hoạt động tài chính thấp(2)  có ít hoặc không có doanh nghiệp niêm yết hiện tại có ngành nghề tương tự.

 

Ở trường hợp thứ nhất, việc các công ty niêm yết hoạt động cùng ngành đang trải qua thời kỳ khó khăn sẽ tác động giảm đáng kể đến chỉ số định giá của ngành. Trong trường hợp công ty bạn đang sở hữu một kết quả kinh doanh tuyệt vời, trái ngược so với các công ty cùng ngành thì việc áp dụng một cách máy móc định giá theo phương thức so sánh sẽ ảnh hưởng giảm đáng kể giá trị toàn công ty.

Thay thế bằng cách xử lý thông thường, các chuyên viên Quan hệ nhà đầu tư của các doanh nghiệp nên đi theo các bước như sau:

  • Xác định khó khăn của các doanh nghiệp niêm yết cùng ngành hiện tại mang tính chất mùa vụ trong năm hay hoạt động doanh nghiệp đang trải qua khó khăn do tính chất cạnh tranh cao.
  • Truyền thông cho các cổ đông và nhà đầu tư về tính chất mùa vụ trong hoạt động kinh doanh ngành (nếu định giá hiện tại bị ảnh hưởng do khó khăn mang tính chất mùa vụ trong năm). Nhấn mạnh điểm rơi doanh thu tập trung của ngành tập trung ở giai đoạn nào.
  • Nhấn mạnh điểm khác biệt, khai thác sâu các thông tin liên quan đến lợi thế mà doanh nghiệp bạn đang sở hữu (nếu các doanh nghiệp trong ngành đang trong giai đoạn cạnh tranh cao) so với các doanh nghiệp cùng ngành. Nếu lợi thế đó đủ mạnh để giúp doanh nghiệp tồn tại và có lãi thì khả dĩ cao thị phần trong tương lai của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh – đây sẽ làm một catalyst rất đáng chú ý giúp nhà đầu tư duy trì đánh giá tích cực về cổ phiếu của công ty bạn.

Ở trường hợp thứ 2, việc không có các doanh nghiệp có ngành nghề tương tự niêm yết trên sàn (có thể là sàn chứng khoán bản địa) lại là một lợi thế cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc đưa ra định hình – lựa chọn nhóm doanh nghiệp so sánh của mình. Chuyên viên IR có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

  • Lựa chọn các doanh nghiệp có ngành nghề tương tự nhưng niêm yết ở các sàn chứng khoán quốc tế. Cách thức này sẽ có lợi trong bối cảnh các chỉ số định giá so sánh (P/E, P/B, EV/EBITDA, …. ) ở thị trường quốc tế cao hơn thị trường bản địa.
  • Lựa chọn các doanh nghiệp có cùng mô hình kinh doanh nhưng khác ngành nghề và đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh, dẫn đầu ngành nghề hoạt động. Đối với phương pháp này chuyên viên IR hãy chỉ rõ đâu là những điểm tương đồng trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp được lựa chọn.

 

Một doanh nghiệp sẽ tiệm cận được mức định giá tối ưu nêu như doanh nghiệp đó giao dịch với hệ số phản ánh được đặc tính kinh doanh của mình. Ngoài ra, việc định hình lại doanh nghiệp có thể đưa doanh nghiệp vào nhóm đối tượng nghiên cứu mới và từ đó thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư hơn.

Liên hệ để nhận được tư vấn:

SĐT: 091.2154.176

Email: vanvu@irvietnam.vn