Menu Đóng

Các yếu tố trọng tâm trong việc ra quyết định đầu tư của Nhà đầu tư mạo hiểm

Bất kể giai đoạn phát triển nào của công ty hay sản phẩm và dịch vụ, có một số yếu tố bất biến mà tất cả các Nhà đầu tư mạo hiểm sẽ xem xét trong việc ra quyết định đầu tư. Các yếu tố này thường thuộc bốn nhóm: Đội ngũ điều hành, Sản phẩm và dịch vụ, Thị trường, và Thông tin tài chính. Doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng để trả lời những câu hỏi sau và tất cả phải được đề cập trong kế hoạch kinh doanh:

Đội ngũ điều hành

 • Nền tảng kiến ​​thức, kỹ năng và chuyên môn của các thành viên Đội ngũ điều hành ?
 • Những nền tảng này liên quan đến quá trình kinh doanh hoặc dự án được đề cập như thế nào?
 • Những rủi ro và vấn đề khó khăn sẽ được xác định, giải quyết như thế nào bởi các thành viên trong đội ngũ?
 • Các cam kết chỉ tiêu của đội ngũ vận hành để huy động được vốn ?

Sản phẩm và Dịch vụ

 • Sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp đang ở giai đoạn phát triển nào? Doanh nghiệp đã xác định được cơ hội cụ thể nào để tăng tốc phát triển ? Cơ hội này sẽ tồn trại trong bao lâu ? Những công việc cụ thể để Doanh nghiệp khai thác cơ hội này là gì?
 • Mức độ độc đáo, sáng tạo và độc quyền của sản phẩm và dịch vụ? Doanh nghiệp đã làm những bước nào để bảo vệ những tính năng độc quyền này?
 • Doanh nghiệp kiểm soát được các phương tiện sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ như thế nào ? Doanh nghiệp có phụ thuộc vào nhà cung cấp chính hoặc người sở hữu bản quyền sản phẩm không ?
 • Công nghê tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ của Doanh nghiệp có tính đột phá so với tính công nghệ trong ngành hiện tại hay không ? Công nghệ của Doanh nghiệp liệu ít có nguy cơ lỗi thời?

Thị trường

 • Ngành kinh doanh của Doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ kinh doanh ?
 • Quy mô và tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​của thị trường mục tiêu của Doanh nghiệp ?
 • Phương pháp tiếp thị, bán hàng và phân phối nào để mang sản phẩm và dịch vụ tới thị trường?
 • Điểm mạnh và điểm yếu của từng đối thủ cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp và dự kiến ​​?
 • Việc phát triển sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp có tạo ra thị trường mới? Nếu có, thì đâu là những rào cản để gia nhập vào những thị trường đó?
 • Các đặc điểm của khách hàng tiềm năng của sản phẩm hay dịch vụ của công ty? Phản ứng của khách hàng như thế nào cho tới nay?

Thông tin tài chính

 • Định giá và dự kiến ​​ về doanh thu, thu nhập và cổ tức ? Chứng minh về nhu cầu ngân sách cần huy động với kế hoạch kinh doanh được lập ? Doanh nghiệp có đang đánh giá quá thấp hoặc quá cao số tiền cần huy động ?
 • Số tiền đã đầu tư của đội ngũ điều hành hiện tại vào Doanh nghiệp
 • Giải ngân theo từng giai đoạn hay giải ngân một lần ? Số tiền đầu tư dự kiến theo từng giai đoạn ?
 • Phương thức huy động vốn là trái phiếu hay cổ phiếu ? Loại trái phiếu hay cổ phiếu nào được sử dụng ? Mức độ pha loãng cổ phiểu để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch kinh doanh đề ra ?
 • Lợi nhuận dự kiến ​​của khoản đầu tư ? Lợi nhuận dự kiến ​​này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu Doanh nghiệp không đạt được kế hoạch kinh doanh hoặc chỉ tiêu trong dự báo tài chính của mình? Những quyền lợi, biện pháp khắc phục và các chiến lược thoái vốn cho nhà đầu tư nếu có vấn đề phát sinh ?

 

Liên hệ để nhận được tư vấn:

SĐT: 091.2154.176

Email: vanvu@irvietnam.vn