Menu Đóng

Chiến dịch Quan hệ nhà đầu tư – Phần I.

Ba giai đoạn của một chiến dịch Quan hệ nhà đầu tư.

Mỗi một chiến dịch IR được thực hiện sẽ tác động trực tiếp lên góc nhìn và đánh giá của thị trường nhà đầu tư về doanh nghiệp. Thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch sẽ khiến cho doanh nghiệp đưa ra các thông điệp không đầy đủ, thiếu chính xác và khiến cho ban lãnh đạo doanh nghiệp mất phương hướng trong việc giao tiếp với thị trường vốn, gây ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị của doanh nghiệp trong con mắt của các nhà đầu tư.

Một chiến dịch Quan hệ nhà đầu tư bao gồm ba giai đoạn cụ thể như sau:

Định hình

Truyền tải

Đối thoại

Tổng hợp – đánh giá các thông tin đã công bố.

Phỏng vấn ban lãnh đạo.

Xác định nhóm doanh nghiệp so sánh.

Xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Xác định các rủi ro.

Xác định mong muốn các bên có lợi ích liên quan.

Thu nhận phản hồi từ các chuyên gia thị trường (thông qua bên thứ 3)

Thu thập tin tức ngành.

Hình thành câu chuyện đầu tư của doanh nghiệp

 

Chuẩn bị:

Dự báo kết quả kinh doanh

Dự báo diễn biến thị trường.

Xác định đối tượng truyền thông mục tiêu.

Kiểm tra cơ sở hạ tầng/ chính sách công bố thông tin. Thiết lập cơ chế kiểm soát thông tin trong doanh nghiệp

Xây dựng timeline công bố thông tin.

Xây dựng tuyến nội dung dựa trên Câu chuyện đầu tư của doanh nghiệp từ giai đoạn Định hình

Hành động:

Công bố thông tin

Triển khai truyền thông đa kênh các tuyến nội dung.

Cập nhật báo cáo kiểm soát chiến dịch định kỳ

Xây dựng và duy trì mối quan hệ.

Quản lý các sự kiện liên quan tới thị trường vốn.

Tìm hiểu mong muốn, đánh giá phản ứng của thị trường vốn với các thông tin công bố.

Diễn giải thông tin, điều chỉnh các nhận thức sai lệch về thông tin.

Thu thập, tổng hợp phản hồi từ nhà đầu tư. Nghiên cứu các thông tin cho chiến dịch tiếp theo

Để chiến dịch IR đạt được hiệu quả cao nhất cần có sự đóng góp tích cực từ phía ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động, định hướng phát triển, mục tiêu doanh nghiệp, quan điểm quản trị v.v.. Từ đó, cùng với những thông tin thu thập được bên ngoài, bộ phận Quan hệ nhà đầu tư của doanh nghiệp sẽ đưa ra những thông điệp phù hợp tới thị trường vốn.

Cần lưu ý một điều là hoạt động Quan hệ nhà đầu tư doanh nghiệp cần diễn ra liên tục, thông tin tiếp nhận từ giai đoạn Đối thoại của chiến dịch trước sẽ được sử dụng cho hoạt động Định hình ở chiến dịch sau. Lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi thông tin tới thị trường vốn một cách thường xuyên sẽ giúp hình ảnh doanh nghiệp được đánh giá cao trong con mắt của các nhà đầu tư.

 

Liên hệ để nhận được tư vấn:

SĐT: 091.2154.176

Email: vanvu@irvietnam.vn