Menu Đóng

Tư vấn Huy động vốn

IRV cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp bao gồm:

TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

 • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của Doanh nghiệp
 • Thiết lập các giải pháp tối ưu để Tái cấu trúc tình hình tài chính Doanh nghiệp.
 • Xây dựng Kế hoạch tái cấu trúc tài chính của Doanh nghiệp.
 • Triển khai các Giải pháp để Tái cấu trúc tình hình tài chính
 • Đánh giá quá trình Tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch Tái cấu trúc tài chính

 THU XẾP VỐN

 • Giúp cho Doanh nghiệp tìm kiếm và huy động được vốn từ nhiều nguồn khác nhau trên Thị trường tài chính với chi phí vốn tối ưu nhất.
 • Các công cụ huy động vốn có thể là cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, hoặc các loại chứng khoán khác được cấu trúc theo nhu cầu và mong muốn của Doanh nghiệp.
 • Phương thức thu xếp có thể là Chào bán riêng lẻ, Chào bán ra công chúng, bán Đấu giá hoặc Chào bán cho Đối tác chiến lược.

 M&A

 • Thực hiện các thủ tục  rà soát đặc biệt (Due Diligence).
 • Tư vấn tìm kiếm Đối tác chiến lược.
 • Định giá cổ phiếu Công ty Mục tiêu
 • Tư vấn các vấn đề về thủ tục Pháp lý, soạn thảo các hợp đồng liên quan đến các giao dịch M&A

Liên hệ để nhận được tư vấn:

Hotline: 091.2154.176 – Email: vanvu@irvietnam.vn