Menu Đóng

Tư vấn Quan hệ Nhà đầu tư

IRV cung cấp gói dịch vụ Tư vấn Quan hệ nhà đầu tư cho các doanh nghiệp, bao gồm:

  • Tư vấn Chiến lược Quan hệ Nhà Đầu tư với mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
  • Tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về Công bố thông tin.
  • Tư vấn thực hiện và tổ chức các sự kiên truyền thông Quan hệ nhà đầu tư như road show, analyst meeting, hội thảo đầu tư.
  • Tư vấn pháp lý, nội dung tổ chức Đại hội cổ đông.
  • Hỗ trợ tư vấn pháp lý, soạn thảo và công bố các nội dung liên quan đến tài liệu và biên bản họp Đại hội cổ đông.
  • Soạn thảo nội dung tài liệu và thực hiện kế hoạch Quan hệ Nhà Đầu tư.
  • Thiết lập kênh truyền thông đa kênh tới cộng đồng đầu tư.
  • Lên kế hoạch xử lý, ngăn ngừa khủng hoảng truyền thông.

Liên hệ để nhận được tư vấn:

Hotline: 091.2154.176  –  Email: vanvu@irvietnam.vn