Menu Đóng

THÔNG TIN TRỌNG YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG IR

“Thông tin trọng yếu” trong hoạt động IR

Hiện tại chưa có định nghĩa nào chính thức thế nào là thông tin trọng yếu của một doanh nghiệp cổ phần. Các ví dụ về thông tin trọng yếu được các bên thừa nhận bao gồm các sự kiện tài chính (như thông tin về lợi nhuận, báo cáo tài chính), hoạt động kinh doanh (như thâu tóm, liên doanh, sản phẩm mới, phát minh, thay đổi các yếu tố sản xuất..), tin tức quản lý (như thay đổi trong ban giám đốc, các giao dịch nội bộ), hay thông tin pháp lý (như các quy định mới về pháp lý, ý kiến chấp thuận hay bác bỏ từ phía cơ quan quản lý), …..
Tuy không có định nghĩa nhất định nhưng nếu xét theo mục tiêu của hoạt động IR, có thể hiểu “thông tin trọng yếu là các thông tin liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể gây tác động lớn tới quyết định mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư”.

Đối với chuyên viên IR, thông tin trọng yếu là nguyên liệu chính cho việc chế biến món ăn “Câu chuyện đầu tư” của doanh nghiệp- giúp doanh nghiệp nổi bật hơn so với các doanh nghiệp khác trong việc thu hút- huy động vốn.
Các chuyên viên IR của doanh nghiệp cần thảo luận kỹ càng với bộ phận pháp chế và lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xác định đâu là thông tin trọng yếu cần công bố.

Liên quan đến thời điểm công bố, chuyên viên IR cần chuẩn bị sẵn thống kê và một chiến lược công bố thông tin trọng yếu nhằm hỗ trợ việc gia tăng vốn hóa thị trường của doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả tối ưu, bộ phận IR của doanh nghiệp cần có ý kiến của các chuyên gia thị trường về thời điểm công bố các thông tin phù hợp. Việc công bố thông tin không tuân theo một chiến lược cụ thể sẽ làm lãng phí nguồn nguyên liệu quý, giúp hỗ trợ trong việc tác động tâm lý nhà đầu tư- bảo vệ giá trị vốn hóa của doanh nghiệp trên thị trường.