Menu Đóng

Sản phẩm của Chuyên Viên Phân Tích Bên Bán (SELL SIDE ANALYST)

Chuyên viên phân tích bên bán (Sell side Analyst) được hiểu là những chuyên gia làm việc tại bộ phận phân tích đầu tư của các công ty chứng khoán. Công việc chính của họ là nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, sau đó thực hiện viết các báo cáo khuyến nghị gửi cho khách hàng của mình. Sản phẩm báo cáo của chuyên viên phân tích bên bán sau đó thể được sử dụng bởi (1) Các chuyên viên môi giới (broker) nhằm thuyết phục khách hàng của họ thực hiện hoạt động mua bán, (2) Các nhà đầu tư trực tiếp bao gồm cá nhân và tổ chức, (3) Phóng viên tài chính và (4) Các cá nhân, tổ chức nghiên cứu học thuật.

Như vậy có thể hiểu, khác với các chủ thể trên thị trường, sản phẩm của chuyên viên phân tích bên bán được nhiều bên sử dụng và làm căn cứ cho quyết định đầu tư. So với hệ thống các văn bản khác trên thị trường, báo cáo chuyên viên phân tích bên bán có tính lan tỏa và lưu trữ việt trội. Chính vì vậy, hoạt động chăm sóc chuyên viên phân tích bên bán được coi là một trong những hoạt động chính yêu của chuyên viên IR.

Các sản phẩm của chuyên viên phân tích bên bán trên thị trường bao gồm:

  • Báo cáo phân tích ngày.
  • Báo cáo phân tích tổng hợp tuần.
  • Báo cáo khảo sát doanh nghiệp: Đặc điểm báo cáo này thường chỉ đưa ra phân tích chung về tình hình hoạt động doanh nghiệp, không đưa ra định giá doanh nghiệp.
  • Báo cáo cập nhật đoanh nghiệp: Báo cáo cập nhật nhanh về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, giá trị định giá của doanh nghiệp sẽ được cập nhật lại.
  • Báo cáo phân tích chuyên sâu doanh nghiệp: Là báo cáo được thực hiện chuyên sâu, đánh giá mọi khía cạnh góc độ của doanh nghiệp. Báo cáo này thường được thực hiện đối với những doanh nghiệp được nhiều nhà đầu tư quan tâm và được thị trường đánh giá sở hữu một nền tảng cơ bản tốt.
  • Báo cáo phân tích ngành: Là báo cáo được thực hiện phân tích về hoạt động của một ngành chuyên sâu. Trong báo cáo phân tích ngành sẽ nhấn mạnh những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản và mức độ thanh khoản của cổ phiếu đầu ngành.
  • Báo cáo phân tích chiến lược năm: Thường được thực hiện hai kỳ bao gồm (1) đầu năm (thời điểm phát hành cuối năm liền trước) và (2) giữa năm (thời điểm phát hành cuối quý 2). Báo cáo tổng hợp phân tích các góc độ vĩ mô, ngành và những doanh nghiệp tốt nhất của ngành đó. Những doanh nghiệp xuất hiện trong báo cáo này được coi là những doanh nghiệp đứng top tại Việt Nam.